Projekt unijny

Beneficjent PUROMEDICA Sp. z o. o. realizuje projekt pn.:

„Promocja marki produktowej Puromedica na rynkach międzynarodowych w latach 2020-2022” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2020 - 2022,
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 3.3.3 Wsparcie promocji marek produktowych – Go to Brand

Cele i planowane efekty projektu:
Celem projektu jest promocja marki produktowej Puromedica na rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, biznesowych i grup odbiorców oraz wzmocnienia swojej działalności eksportowej.

Wartość projektu : 563 500 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 422 625 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.04.2020 – 30.06.2022

„Intensyfikacja sprzedaży suplementów diety marki PUROMEDICA na rynkach zagranicznych”
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020, Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem projektu jest uczestnictwo PUROMEDICA w Programie Promocji Branży Biotechnologia i Farmaceutyka oraz promocja marki produktowej na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca będzie miał możliwość pozyskania nowych partnerów biznesowych i grup odbiorców oraz wzmocnienia swojej działalności eksportowej.

Wartość projektu : 469 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 351 975,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 – 31.12.2020