Skontaktuj się z nami

Dane firmy: PUROMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (62-070 Dopiewo), ul. Batorowska 30, REGON: 380329429, NIP: 7773322531, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908871

Santander Bank – 49 1090 2590 0000 0001 3646 8221