Shipping Policy

Koszt dostawy

Koszty dostawy Produktów są następujące:

 • paczkomat Inpost – 0zł,
 • kurier Inpost – 15zł,
 • przesyłka kurierska DHL i DPD: 15,00 zł,
 • przesyłka kurierska pobraniowa: 20,00 zł.

O ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą, tj. przed dokonaniem zakupu Produktów.

Czas dostawy

 1. Wysłanie Zamówienia w dniu jego złożenia w odniesieniu do Produktów z oznaczeniem ich wysyłki do 24h od chwili złożenia Zamówienia, może nastąpić, jeżeli: (i) zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym oraz (ii) wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 12.00 albo Sprzedawca otrzyma informację o wysyłce Produktu za pobraniem do godziny 12.00.
 2. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 24h do 48h od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.
 3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Firma DHL doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje drogą e-mailową numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej http://www.dhl.com.pl
 4. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie bezpośrednio z Klientem celem jej doręczenia.


Odbiór przesyłki przez kuriera

 1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.
 2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu istnieje możliwość umówienia się z kurierem na spisanie go w innym terminie lub spisanie go na dowolnej kartce papieru), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji Sprzedawcy, tj. ul. Batorowska 30, 62-070 Dąbrowa, lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: office@puromedica.com
 3. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.