Zgodność GDPR

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności z RODO, LGPD, CCPA-CPRA, VCDPA, CPA, CTDPA, UCPA, APPI, PIPEDA tej strony zbiera Twój adres IP oraz adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w  Polityce Prywatności i Regulaminie

Korekta danych

Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

Przenośność danych

Możesz użyć poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy, aby poprawić Twoje doświadczenia w naszym sklepie.

Dostęp do danych osobowych

Możesz użyć poniższego linku, aby zażądać raportu, który będzie zawierał wszystkie informacje osobiste, które przechowujemy na Twój temat.

Prawo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu ani z niego korzystać.