Magnez na depresję

Magnez na depresję

Według szacunkowych danych z 2017 roku w Polsce na depresję chorowało milion osób, natomiast według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku rozpoznano w Polsce ponad 630 tys. przypadków depresji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje, że depresja może dotykać nawet setki milionów osób na całym świecie, z czego blisko 75% przypadków dotyczy kobiet. Statystycznie w Polsce odnotowuje się znacznie mniej przypadków depresji niż wynosi średnia z innych europejskich krajów (2,8% populacji względem średniej 4,2%). Zastanawiające jest to, że średnia w Polsce jest znacznie poniżej średniej europejskiej, możliwe, że tak niski odsetek rozpoznań jest spowodowany stopniem świadomości problemu jakim jest depresja.

Jak można scharakteryzować depresję? Z pewnością jest to złożony problem, jednak w prostych słowach można powiedzieć, że jest to stan, w którym zanika radość życia i odczuwanie przyjemności, występuje obniżenie nastroju, apatia, zobojętnienie, drażliwość, trudność w kontrolowaniu nastroju, smutek. Depresja często występuje wraz z innymi problemami neurologicznymi i przewlekłymi stanami bólowymi.

Leczenie depresji koncentruje się na psychoterapii i farmakologii, które zostały dobrze potwierdzone z udokumentowaną skutecznością, jednak wiele prac naukowych przeprowadzonych w ostatnich latach wskazuje na znaczący związek między niskim spożyciem magnezu, a depresją u osób dorosłych. Co to oznacza? W grupie osób ze zdiagnozowaną depresją obserwuje się znacznie niższy poziom magnezu w organizmie, a dodatkowo włączenie suplementacji magnezem przyczynia się do szybszego powrotu do normalnego funkcjonowania. Dokładny wpływ magnezu na depresję nie jest jeszcze dobrze poznany, jednak dostępne badania są bardzo obiecujące i mocno sugerują włączenie tego minerału jako leczenie wspomagające.

  1. Kirkland A, Sarlo G, Holton K. The Role of Magnesium in Neurological Disorders. Nutrients. 2018 Jun; 10(6): 730.
  2. Rechenberg K. Nutritional interventions in clinical depression. Clinical Psychological Science. 2016;4(1):144-162.
  3. Tarleton EK, Littenberg B. Magnesium intake and depression in adults. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2015;28(2):249-256.
  4. Tarleton EK, Littenberg B, MacLean CD, Kennedy AG, Daley C. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. Song Y, ed. PLoS ONE. 2017;12(6):e0180067.
  5. Charlson F, van Ommeren M, Flaxman A, Cornett J, Whiteford H, Saxena S. New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. 11 Jun 2019. doi:10.1016/S0140-6736(19)30934-1.
  6. Kessler R, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ormel J, Ustün T, Wang P. The global burden of mental disorders: an update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys.

Epidemiol Psichiatr Soc. Jan-Mar 2009;18(1):23-33. doi: 10.1017/s1121189x00001421.

Powrót do blogu

Bestsellery