Beneficjent PUROMEDICA Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt

„Intensyfikacja sprzedaży suplementów diety marki PUROMEDICA na rynkach zagranicznych”
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020, Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem projektu jest uczestnictwo PUROMEDICA w Programie Promocji Branży Biotechnologia i Farmaceutyka oraz promocja marki produktowej na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca będzie miał możliwość pozyskania nowych partnerów biznesowych i grup odbiorców oraz wzmocnienia swojej działalności eksportowej.

Wartość projektu : 469 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 351 975,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 – 31.12.2020