O Nas

Kim jesteśmy?

PUROMEDICA to innowacyjny projekt stworzony przez zespół międzynarodowych specjalistów z dziedziny medycyny i sportu. W oparciu o wiedzę i doświadczenia wieloletniej praktyki klinicznej oraz wyników badań naukowych i osiągnięć sportowych, tworzy unikatowe formuły minerałów rozpuszczonych w oczyszczonej wodzie oraz witamin, enzymów i aminokwasów o bardzo wysokim stopniu przyswajalności gwarantując najwyższą skuteczność działania w organizmie człowieka. Współpracujemy z ekspertami polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, sportowcami zawodowymi, kadrami olimpijskimi, lekarzami, dietetykami, specjalistami kinezjologii stosowanej, osteopatami, fizjoterapeutami, naturopraktykami, itp.

Profilaktyka i zdrowy tryb życia najlepszą receptą na życie

Zarówno osobom zdrowym chcącym podnieść jakość życia jak i chorym pragnącym powrotu do zdrowia wskutek chorób lub urazów proponujemy skorzystanie z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie detoksykacji, eliminacji pasożytów, metali ciężkich, podniesienia energii życiowej, poprawy zdrowia fizycznego oraz psychicznego.  Wierzymy w naturalną moc zdrowienia organizmu ludzkiego zależnego od wzajemnie nierozerwalnych i uzupełniających się sfer mentalnej, fizycznej oraz biochemicznej. Naszą rolą jest jedynie wsparcie procesu naprawczego w organizmie człowieka poprzez konsultacje i dostarczenie celowych rozwiązań. W naszej filozofii utrzymanie prawidłowego zdrowia opiera się na szeroko pojętej profilaktyce, wyrażonej zdrowym stylem życia , w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dlaczego potrzebujemy uzupełniania składników odżywczych?

Ze względu na nasze położenie geograficzne na terenie Polski i części Europy występują szczególnie ubogie gleby powodujące chroniczne niedobory kluczowych minerałów. Dodatkowo strefa klimatyczna  ponad 37 równoleżnikiem powoduje naturalny niedobór witamin, zwłaszcza D3 w okresie od jesieni do wiosny.

Współczesne rolnictwo nie wzbogaca gleby o odpowiednią ilość magnezu, cynku, jodu czy selenu, dlatego też w diecie współczesnego człowieka znacząco brakuje kluczowych składników odżywczych. Ziemia rolna wyjaławia się przy każdym zdjęciu plonu, czyniąc ją coraz bardziej ubogą w minerały, witaminy czy antyoksydanty, tracąc tym samym swoją podstawową zaletę jaką jest wartość odżywcza. Duży wpływ ma na to chemizacja rolnictwa, przyczyniając się do drastycznego spadku wartościowych składników pokarmowych w naszym pożywieniu.

Gwałtownie pogarszająca się jakość wód oraz jej powszechna filtracja pozbawia nas ogromnej części mikroelementów potrzebnych  dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W ostatnich latach obserwujemy drastyczne pogarszanie jakości powietrza przekraczające wszelkie dopuszczalne normy bezpieczeństwa. Organizm człowieka nie jest w stanie sam zneutralizować i wydalić metali ciężkich oraz substancji szkodliwych w takich ilościach. Dlatego potrzebuje wsparcia w postaci naturalnych składników takich jak minerały, witaminy, aminokwasy.

Intensywny tryb życia współczesnego człowieka charakteryzujący się ogromnym wysiłkiem umysłowym i fizycznym, z którymi zmaga się nasz organizm wymaga dodatkowego uzupełnienia niezbędnych składników odżywczych.

Niezdrowy styl życia, stosowanie leków, używek, choroby, spożywanie żywności przetworzonej dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie i wymusza na współczesnym człowieku uzupełniania minerałów, enzymów, witamin i aminokwasów.

Certyfikat nie zawsze gwarantem jakości

Głównym i najtrudniejszym zadaniem PUROMEDICA w dzisiejszych czasach zdegradowanego środowiska jest pozyskanie najczystszych, naturalnych surowców do wytworzenia końcowego produktu. Bez względu na posiadane certyfikaty każda partia towaru przed wyprodukowaniem ostatecznego preparatu przechodzi dodatkowe testy wewnątrz zakładowe potwierdzające zgodność z próbką materiałową wcześniej wybranego dostawcy surowca. Skuteczność finalnych formuł w działaniu na organizm ludzki sprawdzamy za pomocą neurologicznych testów funkcjonalnych. Dodatkowo nasze produkty poddajemy obowiązkowym rygorystycznym testom oceny jakości w niezależnych laboratoryjnych, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń grzybami, drobnoustrojami, pestycydami, metalami ciężkimi i innych niepożądanych substancji. Ponadto całkowity proces produkcji odbywa się w oparciu o wdrożony system zapewnienia bezpieczeństwa HACCP zgodnie z 7 zasadami Codex Alimentarius i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny produktów żywieniowych. Na każdym etapie odpowiadają za to osobiście zarówno kadra kierownicza, zarząd jak i właściciele.

Czysta gra

Preparaty firmy składają się wyłącznie z najczystszych na świecie powłok kapsułek pochodzenia roślinnego. Produkty PUROMEDICA nie zawierają jakichkolwiek konserwantów, substancji aromatycznych, smakowych, barwiących, alergenów pokarmowych: glutenu, soi, GMO, produktów mlecznych, substancji zakazanych i dopingowych.